Povrat i reklamacije

 

Reklamacija i povrat robe su mogući ako:

  • Prilikom prijema pošiljke - ukoliko je pošiljka iz nekog razloga otvorena ili fizički oštećena, kupac treba odbiti prijem pošiljke.
  • Prije prvog puštanja u rad kupac je dužan da pročita korisničko uputstvo.
  • Prilikom prvog puštanja u rad - ako je uređaj neispravan obavjestiti ovlašteni servis naznačen u garantnom listu.
  • Ako proizvod ne odgovara karakteristikama, količini, boji ili oblikom onoga koji ste naručili - obavijestiti prodavca
  •  Ukoliko proizvod ima grešku ili oštećenje koje nije nastalo tokom transporta - obavijestiti prodavca.
  •  Reklamacije u garantnom roku - ovlašteni servis uređaja ili davalac garancije je dužan popravak obaviti u roku od 45 dana od prijema artikla, a u suprotnom je dužan artikl zamijeniti drugim, ekvivalentnim i besprijekornim artiklom.
  • Primili ste artikl koji niste naručili? Iskreno vam se ispričavamo zbog nastale situacije. Potrebno je napraviti prijavu na e-mail adresu [email protected]

                 

Za svaki kupljeni proizvod moguće je izvršiti povrat ukoliko proizvod nije korišten. Proizvod je moguće vratiti u roku 7 dana ako kupac posjeduje račun, odgovarajući garantni list i originalno upakovan proizvod (za robu sa garancijom). fonTELe.ba prima samo orginalno zapakovan proizvod i to bez bilo kakvih fizičkih oštećenja ili kvarova nastalih od strane kupca.

Za povrat proizvoda kao i sva dodatna pitanja možete kontaktirati na mail [email protected].

 

Napomena:

U slučaju povrata robe kupac snosi troškove transporta.