Naši uposlenici na ADDIKO SME akademiiji

Objavljeno:
Naši uposlenici na ADDIKO SME akademiiji

Potpisivanjem ugovora između Addiko Bank i Evropske banke za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)) zvanično je ozvaničen početak prve zajedničke Addiko SME akademije, namijenjene malim i srednjim preduzećima iz cijele Bosne i Hercegovine.
Isti dan održan je i prvi trening u Sarajevu gdje su prisustovali predstavnici naše kompanije, a tema kojom je otvorena serija stručnih predavanja bila je „Liderstvo i Komunikacija“.
Addiko SME akademija ima za cilj da ojača korporativno upravljanje, preduzetnicima pruži podršku, dodatna znanja i vještine s posebnim fokusom na menadžere nove generacije kao i osnaživanje učešća žena na rukovodećim pozicijama.