Plaćanje na rate

KUPOVINA NA RATE BEZ DODATNIH TROŠKOVA

ONLINE KARTIČNO PLAĆANJE

 • Mogućnost online plaćanja na rate za korisnike UniCredit Card platnih kartica (Visa Classic, MasterCard/Visa Revolving i Golden Visa)
 • UniCredit Bank - Visa Classic: 2-24 rate
 • UniCredit Bank - Mastercard/Visa Revolving: 2-24 rate
 • UniCredit Bank - Golden Visa: 2-24 rate

*Minimalni iznos narudžbe za online plaćanje na rate je 100 KM

KARTIČNO PLAĆANJE U POSLOVNICAMA

 • UniCredit Bank: 2-24 rate
 • Raiffeisen Bank: 2-24 rate
 • Intesa Sanpaolo Banka: 2-12 rata
 • American Express: 2-12 rata
 • Diners Club International: 2-12 rata

*Minimalni iznos narudžbe za plaćanje na rate je 100 KM
*Važi samo za shopping i kreditne kartice

KUPOVINA PREKO MIKROFINA

 • Maksimalni broj rata: 18 mjeseci
 • Maksimalni ukupni iznos računa: 3000 KM
 • Minimalni ukupni iznos računa: 250 KM
 • Minimalni iznos rate: 25 KM

Potrebna dokumentacija:

 • Lična karta
 • Dokaz o primanjima: platna lista; ček od penzije; izvod s tekućeg računa...
 • Dokaz o adresi: CIPS prijava
 • Predračun

KUPOVINA PREKO EKIJA

 • Maksimalni broj rata: 18 mjeseci
 • Maksimalni ukupni iznos računa: 20.000 KM
 • Minimalni ukupni iznos računa: 300 KM
 • Minimalni iznos rate: 25 KM

Potrebna dokumentacija:

 • Lična karta
 • Dokaz o primanjima: platna lista; ček od penzije; izvod s tekućeg računa...
 • Dokaz o adresi: CIPS prijava
 • Predračun

KUPOVINA NA RATE ZA PENZIONERE

Za penzionere smo omogućili jednostavnu kupovinu na 12 rata, uz minimalnu procedure.

Potrebna dokumentacija:

 • Kopija LK
 • Zadnji ček od penzije

*Maksimalna vrijednost kupovine do 1000 KM
*Maksimalna starosna dob do 70 godina
*Maksimalno jedan kredit

SINDIKALNI KREDITI

Do 12 mjeseci bez učešća uz ličnu kartu.

Institucije s kojima imamo potpisan ugovor: KCUS, sindikat BH Pošta, BHANSA, sindikat MUP KS, JU Dom zdravlja KS, sindikat osnovnog obrazovanja KS,sindikat srednjoškolskog obrazovanja KS, Media centar Islamske zajednice u BiH.