Politika privatnosti

Pod ličnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Alkibia d.o.o. sazna tokom vašeg korištenja fontele.ba internet trgovine. Alkibia d.o.o. se obvezuje da će vaše lične podatke koristiti u identifikacijske svrhe pri korištenju fontele.ba internet trgovine, kako bi vam omogućila korištenje svih opcija koje one pružaju. Alkibia d.o.o. će vaše lične podatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne saglasnosti. Osobne podatke Alkibia d.o.o. će koristiti u svrhe za koje je kupac dao saglasnost.

Ukoliko želite da trajno obrišete svoj nalog (a to uključuje i naloge koje ste kreirali korsiteći vlastite Facebook i/ili Google naloge) na fontele.ba, kao i sve prateće podatke koji su prikupljeni, molimo vas da nam se obratite sa zahtjevom na info@fontele.ba.